23 maja 2023 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym odbyły się warsztaty polsko-francuskie prowadzone w języku angielskim dla uczniów z Liceum im. Maurice Genevoix w Ingre leżącego nieopodal Orleanu we Francji oraz XXX LO im. księdza Jana Twardowskiego z Lublina.

Wymiana międzynarodowa uczniów była realizowana w ramach projektu “Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture…”. Celem przedsięwzięcia była wspólna praca polskich i francuskich licealistów oraz ich nauczycieli w zakresie konkretnego zagadnienia naukowego i jego przełożenia na rzeczywistość

Projekt oferuje uczniom możliwość odkrycia innego kraju europejskiego na płaszczyźnie kulturalnej i instytucjonalnej, poznania postępu naukowego i technologicznego, a także opanowania cyfrowych narządzi komunikacji i prezentacji.

Warsztaty zatytułowane „Kolorowa chemia” odbyły się w Katedrze Biochemii i Toksykologii, Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Zajęcia przeprowadzili: dr Anna Stępniowska, dr Ewelina Cholewińska oraz mgr Paulina Osowska.

Dodatkowo warsztaty pt. „Barwy podstawowe i pochodne – zajęcia z wykorzystaniem farb akwarelowych” zrealizowano w Katedrze Architektury Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Przeprowadziły je: dr Ewa Miłkowska oraz mgr Magdalena Niścior.

Główną ideą spotkania było zachęcenie francuskich i polskich uczniów do pracy wokół wspólnego tematu związanego z kolorami, studiowanie historii i właściwości fizykochemicznych substancji barwiących oraz podkreślenie ich znaczenia w różnych dziedzinach, takich jak kosmetologia, sztuka, żywność, ceramika. Projekt ten miał również na celu przybliżenie symboliki kolorów w różnych kulturach oraz wśród różnych artystów malarzy.

 
Zdjęcia: Maciej Niedziółka /DRiP UPwL