Wspólne projekty badawcze ze Słowacją – ruszył nabór wniosków!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Slovak Research and Development Agency – SRDA (Słowacja) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacki.

 

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez słowackich partnerów do SRDA oraz przez polskich partnerów do NAWA. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych.

 

Nabór trwa do 24 lipca 2023r.

 

Więcej szczegółów dot. konkursu znajduje się TUTAJ.

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().