Wrześniowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z wrześniową ofertą grantów i stypendiów zagranicznych dostępną na stronie EURAXESS. Ogłoszenia o aktualnych naborach dla doktorantów i pracowników naukowych publikowane są na początku każdego miesiąca.

 

We wrześniowej ofercie znajdą Państwo m.in. następujące propozycje:

 • Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships  – stypendia w dowolnym kraju dla doktorantów z dowolnej dyscypliny i dowolnej narodowości na prowadzenie badań za granicą. Nabór wniosków do 13 września 2023.
 • Banting Postdoctoral Fellowships, Kanada  – program stypendialny dla naukowców ze stopniem doktora. Nabór wniosków do 20 września 2023.
 • Stypendia ARISE na 3-letnie zatrudnienie w EMBL (European Molecular Biology Laboratory) dla specjalistów STEM z co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym. Termin: 30 września 2023.
 • Visegrad-Taiwan Scholarships – stypendium od 1 do 10 miesięcy na badania i studia w wybranej instytucji szkolnictwa wyższego na Tajwanie dla kandydatów w trakcie doktoratu oraz post-docs. Nabór do 30 września 2023.
 • ERC StG: STARTING GRANT– grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla naukowców dowolnej narodowości 2-7 lat po doktoracie w dowolnej dyscyplinie na stworzenie pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego i osiągnięcie samodzielności naukowej. Termin: 24 października 2023.
 • CEEPUS, Kraje Europy Środkowej – stypendia dla doktorantów i nauczycieli akademickich / badaczy. Termin: 31 października 2023.
 • Smithsonian Institution Fellowship Program , USA – staż dla naukowców po doktoracie, doktorantów oraz studentów studiów II stopnia na badania naukowe i korzystanie z zasobów Instytutu. Termin: 1 listopada 2023.
 • Stypendium SSHN, Francja – pobyt badawczy od 1 do 3 miesięcy dla naukowców z doktoratem lub doktorantów ze wszystkich dziedzin. Termin: listopad 2023.
 • DAAD, Niemcy – stypendia dla doktorantów i naukowców po doktoracie z różnych dziedzin. Termin: 15 listopada 2023.
 • Szwajcaria – 4 stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz
  stypendia post-doc z różnych dziedzin. Termin: 15 listopada 2023.
 • Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej, USA – stypendia dla naukowców, doktorantów, z każdej dziedziny nauki. Termin: 15 listopada 2023.
 • Visegrad Fellowship Program, kraje Grupy Wyszehradzkiej – stypendia na krótkie pobyty badawcze/naukowe, wykłady. Terminy dwa razy w roku: styczeń-czerwiec oraz sierpień-listopad.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą!