Zapraszamy do korzystania z nowego narzędzia „Writefull”. Dostęp testowy do 07.07.2024 r.

Writefull to narzędzie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów szkół wyższych, służące do korekty tekstów naukowych w języku angielskim.

Dostęp testowy do Writefull umożliwia korzystanie z dodatków: Writefull for Word, Writefull for Overleaf, Writefull Revise oraz Writefull Cite.

Writefull for Word Writefull for Overleaf działają bezpośrednio podczas pisania tekstów odpowiednio w edytorze tekstu Word i edytorze LaTeX Overleaf.

Wymagają one instalacji wtyczek:

Dodatek Writefull Revise https://revise-up-lublin-pl.writefull.ai służy do analizy już przygotowanych tekstów.

Writefull Cite https://cite-up-lublin-pl.writefull.ai pozwala na zidentyfikowanie cytowanych fragmentów tekstu z brakującym zapisem bibliografii.

Użytkownicy samodzielnie dokonują rejestracji przy użyciu adresu e-mail w domenie UP (dla studentów: @student.up.edu.pl).

Przydatnym źródłem dodatkowych informacji jest kanał YT: https://www.youtube.com/@writefull_ai/videos z nagraniami instruktażowymi oraz Help Centre https://help.writefull.com/

Nagranie ostatniego webinarium:
https://drive.google.com/file/d/18U5ABYhI_MOkuqwfufVpgTp0HCBLxSDp/view?pli=1 

Dodatkowe materiały promocyjne znajdują się na stronie:
https://drive.google.com/drive/folders/1HxJgGjTsZeZae5S3ogwIcnwbmZXLUQvz?usp=sharing