Wizyta w OSM Piaski

21 stycznia 2021 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, dr inż. Maciej Nastaj, oraz Agnieszka Gąsior-Mazur prezes Lubelskiego Klubu Biznesu, spotkali się z Mirosławem Domańskim, prezesem OSM Piaski.

Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w zakresie technologii mleczarskiej. Goście obejrzeli nowopowstałą halę produkcyjną oraz linię technologiczną do produkcji do otrzymywania wyrobów mleczarskich. Ponadto celem spotkania było omówienie potencjalnych szkoleń pracowników OSM Piaski przez pracowników naukowych Zakładu Technologii Mleka i Hydrokoloidów na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.