15 czerwca 2021 r. Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie gościł uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Prodziekan dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni zapoznała uczniów z ofertą dydaktyczną kierunków realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji. Inż. Emilia Osmólska V-ce przewodnicząca WRSS zaprezentowała uczelnię z punktu widzenia studenta. Uczniowie wysłuchali również prezentacji na temat kierunku Inżynieria Rolnicza i Leśna przygotowanej przez dr hab. inż. Stanisława Parafiniuka prof. uczelni. Po krótkim wstępie uczniowie zostali oprowadzeni po wybranych laboratoriach funkcjonujących na Wydziale Inżynierii Produkcji.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy czterech katedr Wydziału Inżynierii Produkcji:

  1. Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz pod kierownictwem prof. dr hab. Dariusza Andrejki – dr Agnieszka Sagan zaprezentowała laboratorium mikrobiologiczne oraz dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. uczelni zaprezentowała laboratorium badania właściwości wytrzymałościowych.
  2. Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Marczuka – dr inż. Małgorzata Góral-Kowalczyk zaprezentowała laboratorium doju oraz mgr inż. Sybilla Nazarewicz zaprezentowała laboratorium transportu ciągłego.
  3. Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi pod kierownictwem dr hab. inż. Stanisława Parafiniuka, prof. uczelni – Kierownik Katedry zaprezentował laboratorium technik aplikacji agrochemikaliów, a dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni zaprezentował laboratorium nawożenia mineralnego.
  4. Katedra Energetyki i Środków Transportu pod kierownictwem dr hab. inż. Grzegorza Zająca, prof. uczelni – dr inż. Paweł Krzaczek zaprezentował hamownię silnikową oraz dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni zaprezentował hamownię podwoziową.