Wizyta studyjna naukowców z Wietnamu w ramach programu badawczego

W dniach 16-18 czerwca 2024 r. w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii miała miejsce wizyta studyjna naukowców z Wietnamu w ramach realizacji projektu badawczego pt.: “Identify potential compounds of natural origin with antioxidant activity in Vietnam and their applicability in food and medicine”

uczestnicy spotkania pozujący na tle oknaProjekt realizowany jest w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Państwową Akademią Nauk (PAN) i Wietnamską Akademią Nauki i Technologii (VAST). Koordynatorem ze strony polskiej jest prof. dr hab. Urszula Gawlik, członek Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, a ze strony wietnamskiej assoc. prof. dr. Pham Thi Hong Minh (Institute of Natural Products Chemistry, VAST).

Projekt koncentruje się na badaniu naturalnych związków wyizolowanych z roślin medycznych, tradycyjnie stosowanych w Wietnamie. Związki/ekstrakty zostaną przetestowane pod kątem ich aktywności biologicznej, w połączeniu z oceną zdolności do zastosowania w produkcji żywności funkcjonalnej i/lub farmaceutyków. Przeprowadzone zostaną obliczenia i prognozy aktywności antyoksydacyjnej związków w celu analizy QSAR (ang. Quantitatiwe Structure – Activity Relationship), czyli badania ilościowej zależności między strukturą chemiczną związku a jego właściwościami biologicznymi/fizykochemicznymi.

Uzyskane wyniki przyczynią się do wzbogacenia stanu wiedzy na temat możliwości wykorzystania roślin leczniczych w prewencji i wspomaganiu leczenia chorób, związanych ze stylem życia. Realizacja projektu może skutkować nawiązaniem dalszej, efektywnej współpracy pomiędzy obydwiema jednostkami badawczymi. Przyniesie to wymierne korzyści naukowe, bowiem planowane jest przygotowanie kolejnych projektów badawczych, mających na celu opracowanie receptur żywności funkcjonalnej/suplementów diety/dodatków do żywności o wielokierunkowej aktywności biologicznej oraz publikacji naukowych z tego zakresu.