Wizyta studentów kierunków Ekoenergetyka oraz Inżynieria środowiska w obiektach ochrony środowiska i OZE

Studenci III roku kierunku Ekoenergetyka oraz II roku kierunku Inżynieria środowiska, specjalność alternatywne źródła energii, wzięli udział w dwudniowym wyjeździe terenowym. Opiekunami byli pracownicy Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Katedry Energetyki i Środków Transportu. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr POWR.03.05.00-00-Z232/17. Jego celem było zapoznanie z różnymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko i instalacjami produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w biogazowni rolniczej w miejscowości Piaski, gdzie uczestnicy zapoznali się z technologią wytwarzania biogazu i energii odnawialnej z różnych substratów z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego; poznali budowle i urządzenia wchodzące w skład instalacji biogazowej. Z Piask przejechaliśmy do miejscowości Uhnin (w gminie Dębowa Kłoda), gdzie również funkcjonuje biogazownia. Wyjątkową cechą tej instalacji jest produkcja energii wyłącznie z produktów ubocznych i odpadów, co jest szczególnie ważne w kontekście zagospodarowania przeterminowanej żywności i gospodarki o obiegu zamkniętym. Tam też studenci poznali rozwiązania w zakresie postępowania z masą pofermentacyjną, z wykorzystaniem nowoczesnego systemu bezpośredniego dostarczania na pola w celach nawozowych.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, gdzie znajduje się hydrofitowa oczyszczalnia ścieków. Przejście ścieżką dydaktyczną przez kolejne elementy oczyszczalni i zapoznanie z poszczególnymi jej elementami pozwoliło na przybliżenie tej ekologicznej, bezodpadowej technologii. Na tym samym terenie znajduje się Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt PPN, gdzie studenci zostali zapoznani z działalnością w zakresie pomocy dzikim zwierzętom.

Drugi dzień rozpoczął się od wizyty w Dyrekcji PPN i poznania zasad funkcjonowania Parku oraz programów ochrony czynnej zagrożonych gatunków. Studenci obejrzeli film o działalności PPN, a także mieli możliwość przyjrzenia się działalności Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego. W budynkach PPN poznaliśmy instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

Ostatnim wizytowanym obiektem była biogazownia w Przypisówce k. Firleja. Należy podkreślić, że trzy odwiedzone biogazownie różnią się zarówno pod kątem konstrukcji, substratów jak i wielu rozwiązań technologicznych. Dzięki temu studenci mogli w praktyce zweryfikować wiedzę, jaką zdobyli podczas dotychczasowej edukacji i ocenić zalety każdego rozwiązania.

Składamy serdeczne podziękowania realizatorom projektu, a także pracownikom instytucji, które nas gościły: Poleskiego Parku Narodowego, Bioenergia Plus Sp. z o.o., Podlaskie Gorzelnie SURWIN Sp. z o.o., POLBIOGAZ 2 Sp. z o.o.

Dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni

galeria zdjęć
Zobacz