10 lutego 2022 r., na zaproszenie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, gościliśmy znaną w kręgach międzynarodowych historyk prof. dr hab. Lubę Żwanko, kierownika Centrum Muzealnego prof. Katedry UNESCO i ochrony socjalnej Państwowego Uniwersytetu Biotechnologicznego w Charkowie.

Galeria zdjęć
Zobacz

Profesor wygłosiła referat na temat: „Wybitni polscy lekarze weterynarii w Charkowie: postaci, osiągnięcia, odkrycia (XIX – początek XX stulecia)”.

Prof. dr hab. Luba Żwanko zajmuje się osiągnięciami Polaków osiedlonych po pierwszej wojnie światowej na terenach Ukrainy.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA