Wizyta Pracowników z Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, Pisa w ramach programu Erasmus+

Miło nam poinformować, że w dniach od 14 do 18 listopada 2022 r. gościli na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej prof. Vincenzo Longo oraz dr Luisa Pozzo, pracownicy Instytutu Biologii Rolnictwa i Biotechnologii, Katedry Biologii Rolnictwa i Nauk o Żywności, Krajowej Rady Naukowej w Pizie (Institute of Agricultural Biology and Biotechnology/Department of Biology, Agriculture and Food Sciences/National Research Council (CNR), Pisa). CNR to założona we Włoszech w 1923 r., publiczna instytucja badawcza o kompetencjach multidyscyplinarnych. Jej zadaniem jest realizowanie projektów naukowo-badawczych w głównych sektorach wiedzy i wykorzystanie wyników dla rozwoju kraju, promowanie innowacyjności, umiędzynarodowienie „systemu badawczego” i sprzyjanie konkurencyjności systemu przemysłowego. Główna siedziba  CNR znajduje się w Rzymie przy Piazzale Aldo Moro 7, a jej liczne oddziały w kilkudziesięciu miastach Włoch, w tym w Pizie.

 

Nasi goście w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna: Akcja KA1-HE dla pracowników przyjeżdzających z zagranicznych przedsiębiorstw, przeprowadzili zajęcia dydaktyczne dla studentów III oraz IV roku kierunku Weterynaria oraz II roku kierunku Analityka Weterynaryjna.  Wykłady pt.” Functional foods from animal production and their physiologically active compounds” (Vincenzo Longo) oraz “Nutraceuticals for improvement of animal production” (Luisa Pozzo) wygłoszone w ramach zajęć z Patofizjologii oraz Toksykologii spotkały się z dużym zainteresowaniem i wywołały gorącą, akademicką dyskusję.

 

Od lewej stoją prof. Jose L.V.Piedra, dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni, prof. Vincenzo Longo oraz dr Luisa Pozzo

 

Ponadto, dr Luiza Pozzo, 15 listopada 2022 r. w ramach spotkania naukowego organizowanego przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (PTF), wygłosiła referat pt. “Nutraceuticals and their role in chronic disease prevention”. Odbiorcami tego organizowanego na platformie TEAMS spotkania, byli członkowie krajowych oddziałów PTF oraz zaproszeni goście.

 

Dr Luisa Pozzo w trakcie swojego wykładu „Nutraceuticals for improvement of animal production”

 

Wizyta zagranicznych gości jest efektem zapoczątkowanej i realizowanej przez dr hab. Martę Wójcik, prof. uczelni, wieloletniej współpracy z Instytutem Biologii Rolnictwa i Biotechnologii, Krajowej Rady Naukowej w Pizie, dotyczącej analizy aktywności enzymów antyoksydacyjnych oraz enzymów cytochromu P450 w przebiegu hepatokaricogenezy u ludzi i zwierząt, modyfikowanej wpływem substancji pochodzenia roślinnego.

Na uwagę zasługuje również fakt, że zaplanowanie i zrealizowanie mobilności dydaktycznej naszych Gości z Włoch, odbyło się dzięki wydatnej pomocy pracowników biura programu Erasmus+ naszego Uniwersytetu Przyrodniczego, za co serdecznie dziękujemy.

 

Opracowanie: Marta Wójcik

Zdjęcia: Bartłomiej Szymczak, Marta Wójcik