Zapraszamy na

WIELKĄ SESJĘ POSTEROWĄ,

która odbędzie się 24-26.06.2022

za pośrednictwem INTERNETU
w ramach
X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców
nt. DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW

informacje na stronie wydarzenia
Zobacz

Rekrutacja do 27.05.2022.

  • dyskusja On-Line,
  • nawet trzy postery,
  • przedstawienie dokonań naukowych doktorantów, zagadnień naukowych, wyników badań z różnych dziedzin w formie posteru za pośrednictwem Internetu,
  • przedstawienie projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość poszczególnych nauk,
  • wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi),
  • niski koszt.