W dniu 8 grudnia 2022 r. pracownicy Instytutu Produkcji Ogrodniczej, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zorganizowali Wielką Lekcję Otwartą, pt. „Roślina jakiej nie znacie”. W wydarzeniu brało udział ok. 100 uczniów ze szkół ponadpodstawowych zarówno ogólnokształcących, jak i techników: z Lublina, Korolówki Osady i Kluczkowic.

Wielką Lekcję Otwartą prowadzoną przez dr hab. Zbigniewa Jarosza, zaszczyciła swoją obecnością Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni, która dokonała uroczystego otwarcia Lekcji. Zaplanowane w programie wykłady rozpoczęła Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Katarzyna Dzida prof. Uczelni wystąpieniem, pt. „Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – studia z przyszłością”.

Wydarzenie obfitowało w interesujące wykłady o tematyce ogrodniczej: „Krzem – niedoceniany bohater” wygłoszony przez dr hab. Zbigniewa Jarosza, „Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka” zaprezentował dr hab. Paweł Szot, „Rośliny cebulowe wokół nas” przedstawiła dr hab. Barbara Marcinek, a na pytanie czy „Permakultura to ogrodnictwo, filozofia, czy moda?” odpowiedziała dr Karolina Pitura, prezentując główne części składowe permakulturowej uprawy w pojemniku, przy współudziale Studentów kierunku Ogrodnictwo. Prezentacje miały formę wykładów i pokazów z elementami interaktywnymi, aktywizującymi słuchaczy. W przygotowaniu lekcji oraz w czasie jej trwania, aktywny udział brali także Studenci II roku, kierunku Ogrodnictwo, prezentując interesujący i nowatorski projekt, pt.: „Jabłko kontra chipsy, jak zwiększyć szanse owoców w starciu z fastfood’ami”. Ciekawym elementem Lekcji był także przeprowadzony przez dr Marzenę Parzymies konkurs dotyczący wiedzy ogrodniczej, umożliwiający powtórzenie informacji przed egzaminem maturalnym oraz zdobycie cennych nagród.

Po części wykładowej uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy praktycznej uczestnicząc w warsztatach: „Zmysł węchu narzędziem pracy winiarza”, „Biologiczne aspekty stanu zdrowotności drzew i sposoby ich badania” oraz „Jabłko, jabłku nierówne” prowadzonych przez dr hab. Magdalenę Kapłan prof. Uczelni, dr hab. Wojciecha Durlaka oraz dr Tomasza Lipę.

Techniczną organizacją całego wydarzenia zajął się dr hab. Mariusz Szmagara, o witaminową przekąskę w postaci polskiego jabłka zadbał dr Tomasz Lipa, słodki owocowy poczęstunek przygotowała dr hab. Iwona Szot, a florystyczne dekoracje wykonała dr Alicja Świstowska.   

Uczestnictwo zarówno w warsztatach, jak i wykładach dało zaproszonym uczniom możliwość poznania ogrodnictwa z nieznanej dla nich strony, poszerzenie wiedzy oraz zawarcie nowych znajomości z kolegami już studiującymi na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, wykazywali duże zainteresowanie poruszaną w trakcie trwania Lekcji tematyką a ich zadowolenie z możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu, wielokrotnie podkreślali ich nauczyciele.

 

Tekst: Dr Karolina Pitura
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu