Blisko 1200 osób zgłosiło się do udziału w Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku”, która odbyła się 20 października 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i była wprowadzeniem do wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych.

Wielką Lekcję „Człowiek w środowisku” rozpoczął prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, który przywitał organizatorów i partnerów wydarzenia oraz przybyłych gości, czyli dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego. W sumie do udziału zgłosili się przedstawiciele 43 szkół.

Na początku spotkania głos zabrała dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która oficjalnie otworzyła Wielką Lekcję „Człowiek w środowisku” i opowiedziała o działalności edukacyjnej Uniwersytetu.

Następnie wystąpił Michał Mulawa – wicemarszałek woj. lubelskiego, który podkreślił, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego naszego województwa. Należy dodać, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie jest fundatorem nagród – laptopów dla 3 najlepszych laureatów konkursu. W kolejnym wystąpieniu Ewa Walczak, która reprezentowała Lubelskiego Kuratora Oświaty – Panią Teresę Misiuk, podziękowała dyrektorom, nauczycielom i uczniom ze szkół ponadpodstawowych za przybycie na spotkanie i zaprosiła do udziału w konkursie. Następnie Agnieszka Wasilak – Kierownik Działu Rekrutacji i Promocji przedstawiła prezentację na temat oferty edukacyjnej i warunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Natomiast prof. Andrzej Mazur – Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie przedstawił informacje na temat kierunków studiów realizowanych na Wydziale i związanych bezpośrednio z konkursem „Człowiek w środowisku”. Na koniec Iwona Sikora-Augustynek – Dyrektor Działu Reklamy Kuriera Lubelskiego zaprosiła do lektury prasy i śledzenia informacji na temat konkursu.

Zasadniczą część Wielkiej Lekcji poprowadził dr hab. inż. Artur Serafin, który rozpoczął ją wykładem pt. „Człowiek a środowisko – małżeństwo z rozsądku”. Kolejne wykłady zaprezentowali: prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni oraz dr inż. Maciej Combrzyński, prof. dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk. Wykłady te dotyczyły problemów zagospodarowania ścieków, możliwości pozyskiwania energii z różnych źródeł oraz zagospodarowania odpadów.

Transmisja z Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” jest dostępna na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=-f4h8jHG23c
Pod koniec spotkania prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski przedstawił regulamin i zasady wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Człowiek w środowisku”, które są dostępne na stronie:
https://up.lublin.pl/blog/wielka-lekcja-czlowiek-srodowisko-zaproszenie/

Zgłoszenia na konkurs należy dokonać najpóźniej do dnia 28.11.2022 r. za pomocą formularza rejestracyjnego https://forms.gle/45ncDFHoz29kLmkQA. Natomiast Szkolne Komisje Konkursowe powinny dodatkowo przekazać zgromadzoną dokumentację konkursową zawartą w regulaminie (załączniki nr 2a, 3, 4, 5) do głównego organizatora konkursu na adres: Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji – UP w Lublinie,
ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, najpóźniej do dnia 28.11.2022 r.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Wielką Lekcji „Człowiek w środowisku” zaplanowano przeprowadzenie II edycji tego wydarzenia, które odbędzie się w 9 listopada 2022 r. o godz. 10.00.

 

***

Organizatorami Wielkiej Lekcji i konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji (Organizator Główny); Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy; Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji Wielkiej Lekcji i konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Fot. Maciej Niedziółka / DRiP