23 czerwca 2021 r. odbyło się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Uczelni Lubelskich — Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniką Lubelską — a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Dzięki porozumieniu UM w Lublinie stanie się członkiem ZULu.

Zapraszamy do obejrzenia wideo-relacji, w której na temat współpracy wypowiadają się JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz JM Rektor UM w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska:

Zdjęcia i montaż: Maciej Niedziółka / DKiWA