Weź udział w międzynarodowej wymianie młodzieżowej!

Urząd Miasta Lublin zaprasza do zgłoszenia się na wymianę młodzieży, która odbędzie się w dniach 8-11.12.2022 w Oslo (Norwegia).


Wymiana młodzieżowa skierowana jest do młodych osób, które:

  • mają 18-30 lat
  • mówią po angielsku (min. B1 – aktywności podczas wymiany prowadzone będą w języku angielskim)
  • angażują się w działania promujące różnorodność, zrozumienie międzykulturowe i partycypację młodzieży w społeczeństwach demokratycznych;
  • będą zaangażowani w działania promujące partycypację młodzieży, włączenie młodzieży i dialog międzykulturowy również po zakończeniu wymiany młodzieży


Wymiana ma na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w działania społeczne.

Program wymiany został opracowany wspólnie z młodzieżą z Norwegii, obejmuje m.in. warsztaty dotyczące budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zaangażowania młodzieży w życie lokalnych społeczności, działania integracyjne.

Udział w wymianie jest bezpłatny. Organizator zapewnia: przelot na trasie Warszawa-Oslo, Oslo-Warszawa; transfery lotniskowe; posiłki; 3 noce w hotelu w Oslo.

Rekrutacja trwa do 13 listopada 2022 r.

Więcej informacji o wymianie oraz link do formularza zgłoszeniowego są na stronie youthforthecity.lublin.eu w zakładce „We are looking for Youth”.

Wymianę młodzieży organizuje Europejskie Centrum Wergeland we współpracy z Biurem-Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin w ramach inicjatywy bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej ze środków Funduszy Norweskich i EOG.

EN_info_Oslo_exchange
Zobacz
YFC_plakat A4
Zobacz