16 grudnia 2021 w holu Collegium Agronomicum II odbyło się otwarcie wernisażu kompozycji bożonarodzeniowych Studenckiego Koła Naukowego Ogrodników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Galeria zdjęć
Zobacz

Spotkanie rozpoczęła dr inż. Karolina Pitura, opiekun SKN Ogrodników. Po przywitaniu przybyłych gości złożyła podziękowania dla Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszuli Kosior-Korzeckiej, prof. uczelni i Kanclerz mgr Grażynie Szymczyk za umożliwienie zorganizowania wernisażu oraz dla Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Katarzynie Dzidzie, prof. uczelni za okazane wsparcie.

Prezentowane kompozycje bożonarodzeniowe były dziełem studentów, którzy aktywnie działają w SKN Ogrodników:

Aleksandra Chrapek (prezes), Paulina Nowakowska (wiceprezes), Natalia Wróblewska, Milena  Kaczmarczyk, Magdalena Kowalska, Julia Pietruszka, Kamila Jurkowska, Aleksandra Urban, Dominika Mazurek, Monika Banduch, Julia Kawa, Marlena Kokoszka, Karolina Piątek, Dominika Wiatrowska, Justyna Wasińska, Gabriel Matyjas, Jan Zdulski, Jacek Sitek, Marta Kasprzak.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki zaznaczyła, że wystawa jest dowodem na to, że studiowania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to nie tylko rozwój zdolności naukowych i wiedzy, ale także rozwój pasji i zainteresowań.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali Dziekan Wydziału dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni oraz JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

W swoim przemówieniu Dziekan Wydziału podkreśliła, że organizacja takiej wystawy niesie za sobą duży wkład pracy oraz wyraziła ogromne zadowolenie z działalności Koła Naukowego. Składając życzenia dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni powiedziała, że początkiem naszej aktywności jest myśl, która znajduje odbicie w słowie, słowo przechodzi w czyn, z kolei dobre uczynki mogą stać się nawykiem, a nawyki kształtują charakter — czego serdecznie wszystkim życzyła.

JM Rektor pogratulował wszystkim zaangażowanym w inicjatywę i wyraził radość z zaangażowania studentów.

We wprawieniu uczestników w prawdziwie świąteczny nastrój pomogła oprawa wokalno-muzyczna, którą zapewnił Zespół Pieśni i Tańca “Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wystawę można oglądać 16 grudnia do godz. 16:00 oraz 17 grudnia w godz. 9:00-14:00.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA