Webinarium na temat programu Polskie Powroty NAWA

W wtorek 22 czerwca, w godz. 11:30 – 13:00 Biuro Wymiany Akademickiej zaprasza na webinarium na temat programu Polskie Powroty NAWA skierowanego do naukowców planujących powrót do Polski po okresie pracy naukowej za granicą.

Link do REJESTRACJI

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

  • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
  • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Szczegółowe informacje o programie oraz dokumenty dostępne tutaj.

 

Biuro Wymiany Akademickiej
Biblioteka Główna, pok. 107
tel. 81 445 6236 oraz 81 445 60 15