Webinaria Taylor & Francis

Wydawnictwo Taylor & Francis przygotowało w marcu serię webinariów dotyczących publikowania w otwartym dostępie oraz promowania badań po ich opublikowaniu.

Wszystkie webinaria będą nagrywane i udostępniane zarejestrowanym uczestnikom po ich zakończeniu. Zachęcamy do zapoznania się z programem poszczególnych sesji i zapisywania się na wydarzenia:

 

Publishing in Physical Science and Engineering journals and books

9 marca 2022, godz. 9.00 – 10.30

 

Podczas webinarium omówione zostaną kwestie związane z wyborem miejsca publikacji, otwartym dostępem, przygotowaniem manuskryptu do publikacji, procesem recenzji i sposobem reagowania na raporty recenzentów, najważniejszymi powodami odrzucenia pracy oraz sposobami jej promocji.

 

Zapisz się [https://register.gotowebinar.com/register/979252963193620748]

 

Publishing your research open access

16 marca 2022, godz. 9.00 – 10.30

 

Podczas tej sesji zostaną omówione takie zagadnienia, jak: wybór miejsca publikacji, Open Access, przygotowanie manuskryptu do publikacji, proces recenzowania i sposoby reagowania na raporty recenzentów, najważniejsze powody odrzucenia publikacji oraz sposoby promowania pracy.

 

Zapisz się [https://register.gotowebinar.com/register/1996738825265927436]

 

Increasing the impact of your research

23 marca 2022, godz. 17.00 – 18.30

 

Podczas tego webinarium przedstawione zostaną narzędzia i taktyki, które można zastosować w celu promowania badań po ich opublikowaniu. Omówione zostaną również różne grupy, do których można dotrzeć (akademickie i pozaakademickie), kanały, z których można skorzystać (oraz typowe błędy, których należy unikać).

 

Zapisz się [https://register.gotowebinar.com/register/1719223189175288847]