WAŻNE- ubezpieczenie zdrowotne!!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, o obowiązku niezwłocznego zgłaszania faktu podpisania umowy o pracę (bez względu na wymiar etatu/ czas trwania umowy), umowy cywilno-prawnej – umowy zlecenia do Biura Kadr do Pani mgr Marty Daniluk Tel. 814456639 .

Niedopełnienie tej formalności może skutkować utratą prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

Z wyrazami szacunku,
dr inż. Małgorzata Wysocka
_____________________________________
Szkoła Doktorska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. +48 81 445 66 80