28-29 września 2021 roku  w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostały zrealizowane zajęcia praktyczne dla uczniów klas II i III z Technikum Weterynaryjnego: z Zamościa, Okszowa, Leśnej Podlaskiej. Spotkania prowadzone były przez pracowników Katedry Biochemii, Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych oraz Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych.

W dniu dzisiejszym podpisano również listy intencyjne dotyczące współpracy Uczelni z ww. szkołami, a warsztaty miały na celu działania promocyjne, związane z zachęceniem uczniów szkół średnich do podjęcia kształcenia na naszej Uczelni, a przede wszystkim na kierunku analityka weterynaryjna.