Dnia 16.11.2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obchodziliśmy Gis Day 2022. W ramach wydarzenia przeprowadzono m.in. warsztaty popularnonaukowe pt. “GIS dla ucznia”. Uczestniczyło w nich 60 uczniów z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie.

Warsztaty zorganizował dr Szymon Chmielewski i dr Adam Gawryluk z Zakładu Studiów krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu na Wydziale Agrobionżynierii przy wsparciu firmy Esri Polska.


Uczniowie mieli możliwość stworzenia trójwymiarowego modelu zabudowy fragmentu miasta Lublina w oparciu o zdjęcia pozyskane za pomocą aplikacji mapowej przygotowanej na potrzeby wydarzenia (platforma ArcGIS Online). Troje najlepszych uczestników z każdej grupy warsztatowej zostało nagrodzonych upominkami.


Zdjęcia: Alicja Jaroszewska / DRiP