W dniach 21-23.06.2022 roku w Poleskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty ornitologiczne zorganizowane przez Fundację Ptasie Horyzonty i Poleski Park Narodowy w ramach wspólnego projektu pt. „Ptasie Horyzonty – czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu Lubelskim”, finansowanego przez fundusze EOG i norweskie.

Fundacja Ptasie Horyzonty założona i kierowana przez Łukasza Bednarza, absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, realizuje we współpracy z Poleskim Parkiem Narodowym program czynnej ochrony lęgowych gatunków ptaków siewkowych na terenie Parku.

W warsztatach wzięło udział 60 osób, które przyjechały do Urszulina z całej Polski, w tym także studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Studenckiego Koła Naukowego Zoologów działającego na Wydziale Biologii Środowiskowej. Podczas warsztatów Marek Nieoczym z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Maciej Filipiuk z Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wygłosili referaty na temat biologii, ochrony, metod badań i zagrożeń krajowych gatunków ptaków oraz przeprowadzili wycieczki ornitologiczne na ścieżkach przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego.

Podczas jednej z wypraw terenowych prezes Fundacji Ptasie Horyzonty wypuścił na Bagnie Bubnów uratowane przez Fundację młode czajki i rycyki. Warsztaty ornitologiczne zakończono zwiedzaniem wystaw w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu.