Szkolenia on-line z przygotowania wniosku do programu Horyzont

Biuro Projektów Międzynarodowych zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. W najbliższym czasie istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach online dotyczących przygotowania wniosku projektowego w Programie Ramowym Horyzont Europa:

  • Dnia 27 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:00 – 13:30: „Krok po kroku wniosku projektowego  w Horyzoncie Europa –  część administracyjna A”. Podczas spotkania omówione zostaną możliwości w Horyzoncie Europa dla jednostek naukowych i przemysłowych, dokumentacja konkursowa oraz część administracyjna wniosku – Application forms (Part A). Rejestracja na spotkanie możliwa jest przez stronę KPK.
  • Dnia 29 kwietnia 2022 r. w godzinach  10:00 – 14:30: „Krok po kroku wniosku projektowego  w Horyzoncie Europa –  część merytoryczna B”. Szkolenie będzie dotyczyło części merytorycznej wniosku: Project proposal – Technical description (Part B) dla projektów  badawczo-innowacyjnych oraz innowacyjnych, realizowanych w konsorcjach międzynarodowych. Rejestracja na spotkanie możliwa jest przez stronę KPK.