Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Poleski Park Narodowy

mają przyjemność zaprosić studentów oraz doktorantów na warsztaty naukowe pt.

”Różnorodność biologiczna lasów. Śródleśne torfowiska jako siedliska rzadkich i objętych ochroną prawną gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych”

Warsztaty odbędą się w dniach 28 – 30 czerwca 2022 r. w Urszulinie w siedzibie dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego przy ul. Lubelskiej 3a.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnością torfowisk Poleskiego Parku Narodowego i terenów sąsiadujących. Szkolenie w zakresie umiejętności rozpoznawania rzadkich i objętych ochroną prawną gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych występujących na śródleśnych torfowiskach.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym komunikatem nr 1 (.pdf / 232kB) dotyczącym wydarzenia.

 Liczba miejsc jest ograniczona.