Zapraszamy na warsztaty integracyjne “Let ME know YOU”, które odbędą się w piątek 26 listopada 2021 r.godzinach 9:00 – 12:00sali nr 1AGRO II, ul. Akademicka 15.

Warsztaty “Let ME know YOU” to cykl 10 międzynarodowych spotkań mających na celu niwelowanie uprzedzeń kulturowych związanych ze stereotypami, integrację środowiska akademickiego poprzez lepsze poznanie krajów pochodzenia studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej UPL i ich kultur.

Dla kogo?:

Warsztaty kierowane są do:

  • studentów UPL, którzy studiują w języku polskim lub angielskim i/lub uczęszczają na zajęcia w grupach razem z cudzoziemcami
  • kadry akademickiej i obsługi administracyjnej UP i z zagranicy

 Cel:

Warsztaty mają na celu zaangażować wszystkich uczestników spotkania. Będą to ćwiczenia z integracji społecznej prowadzone przez psychologa, które pomogą zintegrować grupę oraz ćwiczenia kreatywne, podczas których uczestnicy tworząc proste przedmioty użytku codziennego nawiązujące do kultury danego kraju (np. tradycyjne przedmioty, ozdoby) w “namacalny” sposób poznają różne narodowości. Praca w grupach będzie okazją do budowania pozytywnych relacji przez wzajemne poznanie się i wymiany informacji o swoich krajach pochodzenia.

Jak się zapisać?:

W warsztatach mogą wziąć studenci wszystkich kierunków studiów, z każdego roku, doktoranci oraz pracownicy administracyjni i nauczyciele akademiccy. Zgłoszenie na warsztaty, czyli wypełniony formularz zgłoszeniowy (na komputerze), należy przesłać na adres mailowy: do dnia 25 listopada 2021 r.

Do zobaczenia!


Projekt „Instytucjonalne wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim “Let ME know YOU – Welcome to ULSL”, realizowany w ramach programu „Welcome to Poland”, umowa nr PPI/W
TP/2019/1/00047/U/00001 z dnia 19.11.2019 r., finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pn. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału uczelni w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr. POWR.03.03.00-00-PN14/18.