W dniu 23.03.2022 r. pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przeprowadzili warsztaty z zakresu inżynierii środowiska dla uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie. Warsztaty zorganizowano w ramach współpracy między naszym Uniwersytetem i VI LO w Lublinie. Zostały one przeprowadzone w budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. 

Na początku spotkania uczestników warsztatów powitał prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji, a następnie dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni – Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji opowiedziała o możliwościach kształcenia studentów na kierunkach realizowanych na wydziale.

Pod koniec oficjalnej części spotkania dr hab. Michał Marzec, prof. uczelni przedstawił program warsztatów i zaprosił uczniów VI LO w Lublinie wraz z opiekunami do różnych sal i laboratoriów, w których przeprowadzono warsztaty o następującej tematyce:

  1. Fotowoltaika – energia ze słońca – prowadzący: dr hab. inż. Jacek Kapica, prof. uczelni
  2. Wykorzystanie biomasy w procesie spalania i fermentacji – prowadzący: dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni, dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko
  3. Mikroorganizmy w bioremediacji środowiska – prowadząca: dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk
  4. Technologie oczyszczania oraz zagospodarowania wód i ścieków – prowadzący: dr inż. Magdalena Gizińska-Górna; dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni
  5. Analizy przestrzenne w inżynierii środowiska – prowadzący: dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni; dr inż. Urszula Bronowicka-Mielniczuk, dr hab. Wojciech Przystupa, prof. uczelni

Przygotowane warsztaty ze względu na swój pokazowy charakter cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.Mamy nadzieję, że warsztaty zorganizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zachęciły uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie do podjęcia studiów na naszym Uniwersytecie.

Dr inż. Magdalena Gizińska-Górna
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji