5 maja 2022 r. na  Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, w Instytucie Produkcji Ogrodniczej, odbyły się warsztaty dla uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego  w Widzewie.

Spotkanie rozpoczęła mgr inż. Monika Zając z Działu Rekrutacji i Promocji prezentacją oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zaznaczając kierunki unikatowe oraz zasady rekrutacji. Najuważniejszy słuchacz, który potrafił wymienić trzy kierunki na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, został nagrodzony uniwersyteckimi gadżetami.

Następnie dr hab. Iwona Szot zaprezentowała kierunki studiów realizowane na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Wygłosiła również wykład, pt.: „Co oferują nam drzewa i krzewy owocowe?” Podkreśliła istotność uprawy mniej znanych roślin sadowniczych takich jak dereń jadalny i dzika róża, w urozmaicaniu diety oraz pozyskaniu innowacyjnych produktów kosmetycznych, jak również w wykorzystaniu właściwości ozdobnych tych roślin do kształtowaniu krajobrazu. Każdy uczestnik warsztatu otrzymał zestaw ciasteczek z marmoladą z derenia jadalnego i dziką różą.

W trakcie drugiego wykładu dr hab. Wojciech Durlak przedstawił możliwości badania stanu zdrowotnego drzew z wykorzystaniem bezinwazyjnych metod diagnostycznych. Zaprezentowano uczniom sprzęt wykorzystywany w takich badaniach i scharakteryzowano jego działanie. Słuchacze obejrzeli m.in. tomografy PiCUS: dźwiękowy i elektryczny, kamerę inspekcyjną oraz urządzenia do badania stresu i zawartości chlorofilu w liściach pod postacią fluorymetru i chlorofilomierza. Grupa zadawała wiele pytań co świadczy o dużym zainteresowaniu nowatorskimi technologiami. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali formularze wykorzystywane w ocenie stanu zdrowotnego drzew.

Dr hab. Magdalena Kapłan, prof. uczelni zaprezentowała wykład pt. „Czy wiesz co to jest enologia?”, podczas którego przybliżyła treści z zakresu enologii i cydrownictwa, które są realizowane w trakcie studiów na jednym z kierunków Wydziału. Następnie przeprowadziła praktyczny warsztat z rozpoznawania zapachów pt. „Zmysł węchu nieodzownym narzędziem pracy enologa”, podczas którego słuchacze dostali do rozpoznania 10 aromatów.

Słuchacze mogli również uczestniczyć w warsztatach projektowych prowadzonych przez mgr inż. arch. kraj. Magdalenę Błaziak tworząc “Projekt koncepcyjny wnętrza ogrodowego przedstawionego na rzucie z góry” – jest to przykład zajęć projektowych prowadzonych na zajęciach ćwiczeniowych, na kierunkach: Architektura krajobrazu, Sztuka Ogrodowa i Aranżacje Roślinne czy Ogrodnictwo.  Wstępem do wykonania zadania warsztatowego było omówienie wytycznych projektowych, a także podstawowych zasad tworzenia tego typu fragmentów przestrzeni. Po zapoznaniu się z tymi informacjami uczestnicy podejmowali próbę własnego przygotowania koncepcji projektowej, a wykonane przez nich szkice projektów zostały omówione ze wskazaniem poprawności rozwiązań. 

Spotkanie odbyło się dzięki kilkuletniej już współpracy nawiązanej pomiędzy architektem krajobrazu Panem mgr. inż. Piotrem Hałuchą, a Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie działa od 1960 roku. W placówce prowadzone jest kształcenie ponadpodstawowe na poziomie szkoły branżowej oraz technikum. W ramach szkoły branżowej uczniowie mogą wybierać na pierwszym stopniu kształcenia takie zawody, jak kucharz, ogrodnik, mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych, natomiast na drugim stopniu technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz technik ogrodnik. Ponadto technikum oferuje kształcenie na kierunkach technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

                                                                                                 
Fot./ M. Kapłan /WOIAK