12 października 2021r. w siedzibie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie odbyły się warsztaty dla uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Spotkanie odbyło się w ramach podpisanego listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a w/w szkołą.

Uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mieli okazję wysłuchać wykładu dr Moniki Bojanowskiej dotyczącego diet alternatywnych, a także odbyć ćwiczenia dotyczące oceny jadłospisów, które poprowadził dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni.

Dużym zainteresowaniem cieszył się spacer po Wydziale. Mgr Piotr Stanikowski oraz dr inż. Paulina Kęska zaprezentowali gościom pracownię gastronomiczną, salę półtechniki Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii oraz salę półtechniki Katedry Surowców Pochodzenia Zwierzęcego.

Na zakończenie spotkania mgr inż. Monika Zając z Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia, przedstawiła ofertę edukacyjną Uniwersytetu, a także możliwości rozwoju ponadprogramowego w czasie studiów.

Za pomoc w organizacji spotkania dziękujemy dr inż. Monice Michalak-Majewskiej z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii.