W czerwcu 2022 r. dr inż. Urszula Głaszczdr Jadwiga Stachowicz i mgr Bogusław Sęczyna – pracownicy Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii przygotowali warsztaty z chemii, w których wzięli udział uczniowie XXX LO w Lublinie, VII LO w Lublinie i XXIII LO w Lublinie.

Celem warsztatów „Kolorowy świat chemii” było pokazanie uczniom, jak ciekawa może być chemia. Uczniowie rozwijali swoje umiejętności przeprowadzając wiele reakcji chemicznych, zaobserwowali niezwykłe widowiska w probówce, otrzymali kolorowe sole kompleksowe, strącali osady i badali odczyny roztworów. Co ważne, uczyli się też pracy w grupie poprzez wspólne rozwiązywanie laboratoryjnych zagadek chemicznych.

Red. dr Jadwiga Stachowicz
Katedra Chemii
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Zdj. pracownicy Katedry Chemii oraz Maciej Niedziółka BIiM