Visegrad Fund- cykl webinarów dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie

Zachęcamy do udziału w Info Week Visegrad Fund, czyli cyklu webinariów online dedykowanych wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie oferowane przez Fundusz Wyszehradzki.

 

Sesje online związane ze wszystkimi  programami grantowymi odbędą się w terminach 23-25.04.2024 lub 06.05.2024, a dotyczyć będą know-how oraz “dos and don’t” pisania udanego wniosku projektowego wraz z przykładami już wdrożonych wniosków. Każda sesja potrwa około godziny i odbędzie się w języku angielskim.

 

Należy się zarejestrować, aby wziąć udział w sesji informacyjnej dot. wybranego programu grantowego.