Zapraszamy studentów, doktorantów oraz naukowców na
VIII Konferencję Naukowo-Techniczną

 NOWE KIERUNKI BADAŃ
W INŻYNIERII ŚRODOWISKA, ENERGETYCE I GEODEZJI

Konferencja odbędzie się w dniach 21 – 23 września 2022 r. w Urszulinie.

Komunikat I (.pdf / 380 kB)
Zobacz
Komunikat II (PDF. 580 kB)
Zobacz
wzór abstraktu (.docx / 24KB)
Zobacz

Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji), Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska I Geodezji), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Instytut Inżynierii Środowiska) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Inżynierii Środowiska I Inżynierii Mechanicznej), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Katedra Kształtowania Środowiska) , Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie

HONOROWY PATRONAT

JM Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
JM Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Prof. dr hab. Michał Zasada
JM Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jarosław Bosy
JM Rektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
JM Rektor
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
Dr hab. Sylwester Tabor, prof. URK
JM Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz