Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie” w ramach „VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie” , które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2021r. w Radomiu. 

Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników w tym przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Formularz zgłoszeniowy [pobierz] do konkursu należy przesyłać do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na adres mailowy: anna.jezak@up.lublin.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 9 listopada 2021r. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu [pobierz]