V Krajowe Dni Pola Boguchwała

14 czerwca 2024 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie byli obecni na V Krajowych Dniach Pola, które odbyły się w Boguchwale. Ogólnopolskie wydarzenie zostało zainicjowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zdjęcie grupowe w czasie Dniach PolaWiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Nowak spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

scena podczas Dni Pola Tegoroczna edycja Dni Pola odbyła się pod hasłem „nowoczesne rolnictwo”. Celem wydarzenia jest m.in. upowszechnianie i propagowanie innowacji w produkcji roślinnej poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin oraz ofert firm zaopatrujących polskie rolnictwo.

stoisko Uniwersytetu podczas Dni PolaKrajowe Dni Pola były okazją do przyjrzenia się najnowszym trendom w dziedzinie agrotechniki, ochrony roślin, hodowli zwierząt i zrównoważonej produkcji żywności. Na scenie w czasie wydarzenia głos zabrali: prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni oraz prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Andrzej Junkuszew. Ponadto spotkaliśmy się z kandydatami na studia i odpowiadaliśmy na pytania dotyczące rekrutacji.

Zdjęcia: mgr Oliwia Gut / DRiP