Uwaga – drapieżne czasopisma!

Prosimy o czujność w związku z działalnością tzw. “Predatory journals”, czyli  czasopism, w których publikowane prace nie przechodzą etapu recenzji naukowych, lub wykonywana ona jest w bardzo niskim standardzie. W zamian za uiszczenie przez autora opłaty prace są publikowane w tzw. “złotym otwartym dostępie”. Wśród wskaźników charakteryzujących te czasopisma wymienić można np. podawanie fałszywych informacje o zespole redakcyjnym czy wskaźnikach cytowalności, tytuły przypominają te, które są używane przez uznane czasopisma naukowe, zgłaszane artykuły są bardzo szybko przyjmowane do druku od momentu wysłania manuskryptu, bez uwag recenzenckich. 

 

Więcej informacji odnaleźć można na liście amerykańskiego bibliotekarza Jeffreya Bealla: https://beallslist.net/

lub w artykule pt. Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania.