Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uruchomił aplikację mobilną dedykowaną studentom, doktorantom i kandydatom na studia.

UPL Guide to praktyczny przewodnik dla studentów, doktorantów oraz kandydatów na studia. 

Aplikacja ułatwi poruszanie się po kampusie, dostarczy najpotrzebniejszych informacji dla studentów (m.in. związanymi ze studiowaniem oraz życiem akademickim na kampusie i poza nim), a dzięki mobilnemu dostępowi do planów zajęć usprawni organizację nauki.

Aplikacja została stworzona w odpowiedzi na potrzeby naszych studentów oraz wymogów jakie stawia przed nami zmieniający się świat. Pracując nad aplikacją chcieliśmy zwiększyć komfort studentów w poruszaniu się po kampusie UPL oraz dostarczyć najważniejszych informacji w przystępny dla młodych ludzi sposób.

Użytkownicy po zainstalowaniu aplikacji, będą mieli dostęp do następujących funkcjonalności:

  • PRZEWODNIKI MOBILNE – przewodników mobilnych, w których znajdą m.in. informacje o Lublinie, programie ERASMUS+, sposobach poruszania się po mieście, dane kontaktowe do istotnych dla studenta instytucji, kulturze i rozrywce w mieście, najważniejszych wydarzeniach na uczelni;
  • ROZKŁADY ZAJĘĆ – studenci mogą korzystać w aplikacji z dziennego rozkładu zajęć, który po wprowadzeniu kierunku studiów, formy studiów, roku i grupy będzie wyświetlał się indywidualnie dla każdego studenta..
  • INFORMACJE O WYDZIAŁACH I KIERUNKACH STUDIÓW – użytkownicy zapoznają się z podstawową działalnością wydziałów, będą mogli znaleźć opisy kierunków studiów dostępnych w ofercie dydaktycznej UPL
  • KALENDARZ WYDARZEŃ
  • OGŁOSZENIA
  • MAPA KAMPUSU z możliwością nawigowania do wybranego celu. Jest to istotna funkcjonalność, powiązana również z rozkładami zajęć i mapą Google, które poprowadzą studenta z miejsca, w którym się znajduje do budynku, w którym ma zajęcia.

Prosta w obsłudze aplikacja wyróżnia się estetyczną szatą graficzną, korzystającą z Systemu Identyfikacji Wizualnej Uczelni.

Dzięki wersji anglojęzycznej aplikacja będzie pomocna studentom zagranicznym, studentom biorącym udział w wymianie w ramach programu Erasmus oraz pracownikom wizytującym nasz Uniwersytet.

Aplikacja była tworzona pod bezpośrednim nadzorem Prorektora ds. Rozwoju Uczelni dr hab. Adama Waśko, prof. uczelni, a za wszystkie działania związane z przygotowaniem aplikacji mobilnej odpowiadała dr inż. Anna Jeżak-Zgórka z Centrum Transferu Technologii. Za jej bieżącą aktualizację odpowiada Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

Aplikacja dostępna jest w wersjach na systemy Android i iOS. Pobranie aplikacji jest możliwe ze sklepów internetowych Google Play i AppStore.

Aplikacja mobilna – przewodnik UPL Guide została stworzona specjalnie dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach środków z programu Welcome to Poland w projekcie „Instytucjonalne wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim „Let ME know YOU – Welcome to ULSL”, finansowanym przez Narodową Agencje Wymiany Akademickiej, umowa nr PPI/WTP/2019/1/00047/U/00001. Projekt pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (nr POWR.03.03.00-00-PN16/18), realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Zdjęcia i montaż: Maciej Niedziółka / DKiWA