12 lipca 2022 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom nagród jubileuszowych za długoletnią pracę.

Spotkanie otworzył JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk i podziękował wszystkim zebranym za ich wkład w rozwój Uczelni, jednocześnie podkreślając, że najcenniejszą wartością Uniwersytetu są jego pracownicy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe są wysokie osiągniecia naukowe i dydaktyczne.

Pracownicy otrzymali nagrody jubileuszowe z rąk Rektora oraz Prorektora ds. Kadr prof. dr. hab. Andrzeja Marczuka odpowiednio za 45, 40, 35, 30, 25 i 20 lat pracy zawodowej.

Wśród nagrodzonych, 8 osób zostało dodatkowo odznaczonych honorową odznaką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jako wyraz wdzięczności za wkład w rozwój Uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

fot. Maciej Niedziółka/BIiM
Galeria zdjęć
Zobacz