6 września 2021 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii.

Galeria zdjęć
Zobacz

W uroczystości, której przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, brało udział liczne grono gości: Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, JE. Arcybiskup Metropolita Lubelski, Doctor Honoris Causa UP w Lublinie, Stanisław Budzik, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach, Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UM w Lublinie prof. dr hab. Wojciech Załuska, Prorektor ds. studentów i doktorantów KUL prof. dr hab. Krzysztof Narecki, Prorektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Fraus, prezes Lubelskiego Oddziału PAN prof. dr hab. Cezary Sławiński, a także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Lublin, Rady Miasta Lublin, przedstawiciele krajowych i regionalnych instytucji gospodarczych i samorządowych oraz przedstawiciele firmy TEXOM Sp. z o. o. — wykonawcy inwestycji.

Nie zabrakło także przedstawicieli Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wśród których znaleźli się: dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Andrzej Marczuk, Prorektor ds. Kadr, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, Kanclerz UP w Lublinie wraz z Zastępcami: mgr Grażyna Szymczyk, mgr. inż. Bartłomiej Orzechowski, mgr inż. Marek Mirosław, Przewodniczący Rady UP w Lublinie prof. dr hab. Wojciech Lipiński oraz członkini Rady mgr Agnieszka Gąsior-Mazur, Dziekani i Prodziekani Wydziałów UP w Lublinie: prof. dr hab. Barbara Kołodziej (Wydział Agrobioinżynierii), dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. uczelni (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), prof. dr hab. Brygida Ślaska, (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki), dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), prof. dr hab. Waldemar Gustaw (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii), prof. dr hab. Tomasz Mieczan (Wydział Biologii Środowiskowej), byli Rektorzy Uczelni: prof. dr hab. Zdzisław Targoński, prof. dr hab. Marian Wesołowski, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni prof. dr hab. Iwona Janczarek.

Po powitaniu Gości, którzy wzięli udział w wydarzeniu, JM Rektor podkreślił znaczenie cywilizacyjne związane z udomowieniem i wykorzystywaniem koni do wielu celów:

[h]istoria i rozwój naszej cywilizacji z pewnością potoczyłaby się inaczej, gdyby człowiek nie udomowił i nie nauczył się wykorzystywać koni do różnych celów od militarnych poprzez pracę często bardzo ciężką i trudną, aż po sport, rozrywkę i rekreację. Umiejętne wykorzystanie koni w walce przyczyniało się do zwycięstw albo upadku wielkich imperiów (…). Człowiek wykorzystywał i wykorzystuje konie nie tylko do celów militarnych, ale również do zawodów hippicznych, hipoterapii i rekreacji, dydaktyki i badań.

Następnie zwrócił się do zgromadzonych ze słowami:

Realizowana inwestycja będzie wizytówką nie tylko Naszego Uniwersytetu, ale Lublina i Województwa Lubelskiego. To będzie najnowocześniejszy obiekt badawczo-dydaktyczny, który będzie wykorzystany do organizacji zawodów hippicznych o zasięgu międzynarodowym, co przyczyni się do promowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublina i Polski. Wykorzystanie infrastruktury nie ograniczy się tylko do dydaktyki i różnych imprez (…), ale będzie też wykorzystywany również do hipoterapii i animaloterapii.

W swoim przemówieniu JM Rektor zaznaczył także, że nowa inwestycja jest także doskonałym katalizatorem współpracy między lubelskimi uczelniami:

[w]spólnie z Politechniką Lubelską planowane są badania nad opracowaniem cyfrowego modelu motoryki koni w celu określenia ich behawioru i predyspozycji sportowych, co ułatwi ich selekcję i hodowlę oraz umożliwi ocenę przydatności do hipoterapii. Wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie planowane są badania nad rozwojem technik hipoterapii, jej zastosowań do leczenia i terapii różnych jednostek chorobowych oraz oddziaływania koni na psychikę ludzką.  

Zastępca Kanclerza UP w Lublinie mgr inż. Bartłomiej Orzechowski przedstawił założenia techniczne inwestycji. Stacja Badawcza i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii realizowana jest przez firmę Texom sp. z o. o. na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez zespół projektowo-inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt z Krakowa. W skład budowanego kompleksu wchodzi jednokondygnacyjny budynek składający się funkcjonalnie z trzech części:

  1. budynku krytej ujeżdżalni z placem konkursowym wyposażonym w profesjonalne podłoże do jazdy konnej, bandami i oświetleniu LED zgodnym z wymogami o rozgrywaniu zawodów jeździeckich, trybunami na 100 miejsc siedzących
  2. budynku stajni, w którym przewidziano 20 boksów dla koni, każdy o powierzchni 12 m2 oraz przestrzeń dla Stacji Badawczej, w której będą znajdować się pomieszczenia dla hydrobieżni, płyty wibrującej, solarium oraz fizjoterapii, siodlarnia, miejsce do czyszczenia koni
  3. budynku dydaktyczno-socjalnego, w którym zaplanowano salę ćwiczeniowo-wykładową (z możliwością rozdzielenia jej na dwie oddzielne sale) z zapewnioną widocznością na plac konkursowy

Następnie głos zabrał Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL mówiąc:

Bardzo ważne jest, abyśmy poszukiwali specjalności poszczególnych regionów, żebyśmy mogli się w Polsce uzupełniać naszymi specjalnościami. Taką specjalnością, nie ma wątpliwości, jest tu w Lublinie hipoterapia, jeździectwo i unikatowy w skali kraju kierunek [studiów] (…) Już niedługo będziemy mieli tu najnowocześniejsze centrum dydaktyczne i badawcze hipoterapii i jeździectwa (…) To inwestycja, która jest głęboko przemyślana i na którą jest ogromne zapotrzebowanie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Lublinie i regionie i tego panu Rektorowi i Władzom Uniwersytetu gratuluję. Gratuluję także wszystkim lubelskim uczelniom, bo od jakiegoś czasu coraz lepiej rozwija się między nimi współpraca (…) Wykorzystamy nasze potencjały, aby tworzyć wielkie rzeczy wspólnie, w ramach wszystkich lubelskich uczelni. (…) Gratuluję zatem rozwoju nauki lubelskiej.

Po uroczystych przemówieniach nastąpił moment podpisania Aktu Erekcyjnego, po którym JE. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik dokonał poświęcenia Kamienia Węgielnego a Władze Uniwersytetu oraz zaproszeni goście dokonali jego wmurowania.

Na ręce JM Rektora złożone zostały liczne gratulacje, Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik podkreślił:

Jest mi niezmiernie miło, że mogę brać udział w uroczystości, za którą kryje się inwestycja — jedyna tego typu w Polsce. I to nas bardzo cieszy: Władze Uniwersytetu, Władze Województwa, Władze Lublina oraz młode pokolenia, bo robimy to dla nich: po to, aby mieli bardzo dobre warunki rozwoju i nauki.

List gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
Zobacz

Zakończenie prac inwestycyjnych przewidywane jest na maj 2022 r.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA