Szanowni Państwo
Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

w imieniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz własnym
serdecznie zapraszam na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego
Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie
.

Uroczystość odbędzie się 2 czerwca 2021 r. o godz. 10.00
w Gospodarstwie Doświadczalnym na Felinie przy ul. Doświadczalnej 50

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

W programie uroczystości:

  • Powitanie Gości i wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
  • Przedstawienie założeń technicznych inwestycji przez Wicekanclerza UP w Lublinie mgr inż. Bartłomieja Orzechowskiego
  • Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL
  • Podpisanie Aktu Erekcyjnego
  • Poświecenie Kamienia Węgielnego przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Stanisława Budzika
  • Wmurowanie Kamienia Węgielnego
  • Wystąpienia zaproszonych Gości
  • Otwarcie wystawy „Badania aplikacyjne źródłem innowacji” w Dworku Ziemiańskim przy ul. Doświadczalnej 50