Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wprowadza System Identyfikacji Wizualnej

 

 

Nowy rok akademicki z nowym logo 

 

Nowe logo, uporządkowana kolorystyka i wzory dokumentów firmowych – to główne elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej wprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie. Ma on na celu tworzenie spójnego wizerunku nowoczesnej i innowacyjnej uczelni.

 

System Identyfikacji Wizualnej został wprowadzony w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 16 września br. zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora. Celem systemu jest budowa spójnego i rozpoznawalnego wizerunku Uczelni poprzez wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących komunikacji wizualnej. Nowe logo podkreśla przemiany zachodzące  w uczelni, nastawionej na praktykę i otwartej na współpracę.

 

– Jednym z głównych założeń prac nad uporządkowaniem stosowanej wizualizacji Uczelni było wprowadzenie rozróżnienia między godłem uczelni, czyli elementem symboliki związanej z wieloletnią tradycją i prestiżem uniwersyteckim, a nowym znakiem (logo) wykorzystywanym do celów promocyjnych – wyjaśnia prorektor ds. organizacji i kadr, prof. dr hab. Andrzej Borowy. – Zgodnie z tą koncepcją, od tej pory, na broszurach rekrutacyjnych, ulotkach i gadżetach, takich jak kubki, będziemy używać właśnie nowego logo – tłumaczy prorektor prof. dr hab. Andrzej Borowy. 

 

Tym samym Godło zostało zarezerwowane dla oficjalnych dokumentów władz Uczelni. Ujednolicone zostały znaki siedmiu wydziałów Uczelni, a także wzory pism firmowych i typografia. System Identyfikacji Wizualnej opiera się na nowym logotypie, odwołującym się bezpośrednio do nazwy uczelni i elementów godła: barw i fragmentu kłosów. Kolorystyka znaku jest odzwierciedleniem barw polskiej przyrody: złotych łanów zbóż i głębokiej zieleni dębów.

Za opracowanie logo i SIW uczelni odpowiada lubelska Agencja Reklamowa Cumulus.

– Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie nam powierzono prace nad nową identyfikacją wizualną uczelni. Przygotowane rozwiązania graficzne wynikają ściśle ze strategicznych założeń Uniwersytetu Przyrodniczego i zmian, które zachodzą w tej uczelni. Nowoczesne wzornictwo i minimalistyczny, otwarty sygnet logo komunikuje zorientowanie uczelni na nowe technologie i innowacyjne kierunki studiów. Z kolei symbolika zieleni i kłosów zbóż nawiązuje do konkretnego i praktycznego charakteru uniwersytetu – tłumaczy Jan Matysik, dyrektor zarządzający agencji reklamowej Cumulus.

 

Prace nad Systemem Identyfikacji Wizualnej trwały od lutego 2013 r., kiedy to Senat Uczelni podjął uchwałę o potrzebie jego wprowadzenia. W ich toku odbyły się szerokie konsultacje ze środowiskiem akademickim. Wykonawca logo i SIW został wyłoniony w ramach konkursu, do którego przystąpiło 7 oferentów. Prace graficzne oceniane były w połowie br. na wspólnych posiedzeniach władz rektorskich z dziekanami, samorządem studenckim, doktoranckim oraz jednostkami związanymi z promocją uczelni.

 

Nowe logo i system będzie wdrażany stopniowo. Aktualnie stosowane druki i materiały promocyjne będą używane do czasu wyczerpania nakładu. Terminem ostatecznego dostosowania wszystkich elementów wizerunku do zasad określonych w Systemie jest dzień  1 września 2014 r.

 

###

W portalu Youtube zamieszczono krótki film prezentujacy genezę barw nowego logo, zapraszamy do jego obejrzenia pod linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=1K6bWFFMknI

 

###

 

Więcej informacji: Agnieszka Wasilak, specjalista ds. promocji uczelni,

tel. 81 445 66 05,