W ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej odbyły się warsztaty pt. “Superbugs – o lekooporności bakterii”.

Na zajęcia stawili się uczniowe II klasy technikum (klasa 2 ctp) z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie wraz z opiekunem – Anną Dudziak.

Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie zostali zapoznani z zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym, dowiedzieli się co to są antybiotyki i w jaki sposób mogę one działać na komórki bakteryjne, a także jak dochodzi do powstania drobnoustrojów lekoopornych.

Pod okiem kierownika projektu – dr hab. Mary Dec, prof. uczelni – samodzielnie wykonywali test do oznaczania lekowrażliwości bakterii metodą dyfuzyjną krążkową. 

Fot. dr hab. Marta Dec, prof. uczelni