Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki zrealizowali projekt, którego tematem było niejednoznaczne pytanie: “Biomasa – czy prąd rośnie na polu?”.

Uczniowie biorący udział w projekcie mieli możliwość zapoznania się z różnymi gatunkami roślin, przydatnych do wytwarzania biopaliw stałych, płynnych i gazowych.

Okazy roślin z poletek doświadczalnych na Felinie, a także produktów ubocznych z przetwórstwa rolno-spożywczego otrzymane z biogazowni w Piaskach. Projekt zaprezentowały: dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko i dr Agnieszka Listosz z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji. Projekt był przygotowany z udziałem studentów III roku kierunku Ekoenergetyka: Edyty Szymczak, Katarzyny KozłowskiejKamila Zygmunta.

Fot. dr inż. Marek Domin