Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na Samorządowym Kongresie Trójmorza

12 i 13 czerwca 2024 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wzięli udział w Samorządowym Kongresie Trójmorza organizowanym w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Kongres Trójmorza to międzynarodowe wydarzenie adresowane do administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 13 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier, partnerów strategicznych: Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz regionów partnerskich z Ukrainy i Mołdawii. Odbywa się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W trakcie Kongresu prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Bartosz Sołowiej, prowadził seminarium pt. „Żywność wysokiej jakości”, podczas którego zaprezentował projekt pt. „FOOD Quality in Digital Age” finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W panelu wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego — Marek Wojciechowski, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie — prof. dr. hab. Waldemar Gustaw, prof. Igor Tomašević z Uniwersytetu w Belgradzie, dr hab. Anna Berthold-Pluta, prof. SGGW z Instytutu Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i prezes Zarządu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” — Paweł Krajmas. Uczestnicy panelu dyskutowali na temat innowacji w kształtowaniu i ocenie jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, roślinnego oraz żywności ekologicznej.

Dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni — kierownik Zakładu Informatyki w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, Pełnomocnik Rektora ds. Lubelskiej Unii Cyfrowej był prelegentem panelu pt. Lubelska Unia Cyfrowa – sztuczna inteligencja i rozwiązania cyfrowe w praktyce”. Zaproszeni goście dyskutowali o rozwijaniu wykorzystania sztucznej inteligencji w naukach o zdrowiu, żywieniu i naukach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w zakresie poprawy kondycji i zdrowia społeczeństwa.