Rektor Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk podpisał w Chatce Żaka akt kooperacji lubelskich uczelni pod nazwą Lubelska Przestrzeń Kultury Studenckiej. Projekt dotyczy współpracy środowiska akademickiego w promocji twórczości studentów.

lublin.eu z dn. 18.06.2021 r.
Zobacz