Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wyróżniony w konkursie „LODOŁAMACZE 2021”

23 września 2021 w auli lubelskiego Caritasu w Lublinie po raz 16 odbyła się uroczysta regionalna Gala Plebiscytu „Lodołamacze” organizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze przyznawane są przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie gali nagrodzono i wyróżniono najlepszych pracodawców zatrudniających oraz wspierających w swoich firmach osoby z niepełnosprawnościami z czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tym roku kapituła konkursowa przyznała wyróżnienia w 9 kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Dziennikarz Bez Barier, Przyjazna Przestrzeń, Zdrowa Firma oraz Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.

Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie po raz pierwszy został uhonorowany takim wyróżnieniem. Nagrody otrzymał w dwóch kategoriach: Przyjazna Przestrzeń oraz Instytucja wspierająca osoby z niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że jest jedyną lubelską Uczelnią nagrodzoną w tegorocznej edycji.

W imieniu Uczelni wyróżnienia odebrały: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior- Korzecka prof. uczelni, Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich mgr inż. Anna Woźniak oraz st. specjalista do spraw osób niepełnosprawnych mgr inż. Magdalena Łukasik.

fot. Ryszard Dados/Magdalena Łukasik

Uczelnia wspiera studentów, doktorantów oraz pracowników z niepełnosprawnościami od wielu lat, a wyróżnienie „Lodołamacze 2021” jest docenieniem dotychczasowych działań oraz mobilizacją do jeszcze bardziej efektywnego wsparcia i dalszego rozwoju w kierunku zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.