25 lutego 2022 r. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim:

Uchwała nr 25/2021-2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 lutego 2022 r. w spawie solidarności z Narodem Ukraińskim
Zobacz

W związku z inwazją armii rosyjskiej na Ukrainę oraz dalszą eskalacją konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, mającego olbrzymi wpływ na zachowanie pokoju w Europie i na świecie, w pełni solidaryzujemy się z narodem ukraińskim broniącym swojej ojczyzny.

Polska w historii wiele razy była doświadczana różnymi wojnami rozpoczynanymi pod pretekstem „ochrony ludności”, a efektem tego było niewyobrażalne cierpienie i śmierć zadana przez najeźdźcę wielu milionom „chronionych ludzi”. W tych dramatycznych czasach wielu ludzi dobrej woli różnych narodowości nawet zwaśnionych, niosło niezbędną pomoc potrzebującym. Pamiętając tę dramatyczną lekcję historii, nie chcemy, żeby gdziekolwiek na świecie się ona powtórzyła.

Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, w tym zwłaszcza studentami, doktorantami i pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pochodzącymi z Ukrainy. Pragniemy zapewnić, że udzielimy wszystkim niezbędnej pomocy w ramach istniejących możliwości ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wierzymy, że pozytywne relacje zbudowane między studentami pochodzącymi z różnych krajów, studiującymi w Lublinie, zostaną zachowane i żadne konflikty o podłożu politycznym, nie będą wpływały na zachowanie wzajemnego szacunku, zrozumienia i życzliwości.

W pełni popieramy wszelkie działania do pokojowego zakończenia konfliktu. Wierzymy, że pomimo rozmaitych różnic, sąsiednie narody mogą żyć w pokoju, prowadząc dialog i rozmowy, które niekiedy mogą być bardzo trudne.

Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 

У зв’язку із вторгненням російської армії в Україну та подальшим загостренням російсько-українського конфлікту, який має величезний вплив на збереження миру в Європі та світі, ми повністю висловлюємо свою солідарність з українським народом, який захищає свою Батьківщину.

Польща неодноразово переживала різноманітні війни, які розгорталися під приводом «захисту населення», і наслідком цього були неймовірні страждання та смерть, заподіяні загарбником багатьом мільйонам «людей, яких захищали». У ці драматичні часи багато людей доброї волі різних національностей, навіть ті, хто перебував у конфлікті, надали необхідну допомогу тим, хто її потребує. Згадуючи цей драматичний урок історії, ми не хочемо, щоб він повторився десь у світі.

Ми солідарні з українським народом, особливо студентами, докторантами та співробітниками Природничого університету у Любліні, які походять з України. Хочемо запевнити, що надамо всю необхідну допомогу, в межах наявних можливостей, з боку Природничого університету у Любліні. Ми віримо, що ті позитивні стосунки, які будуються між студентами з різних країн, які навчаються в Любліні, будуть збережені, а жодні політичні конфлікти не вплинуть на збереження взаємоповаги, розуміння та доброти.

Ми повністю підтримуємо всі зусилля щодо мирного припинення конфлікту. Ми віримо, що, незважаючи на різні відмінності, сусідні народи можуть жити в мирі, ведучи діалог та розмови, які часом бувають дуже важкими.

ГОЛОВА СЕНАТУ
РЕКТОР
 ПРОФ. Д.Н. КШИШТОФ КОВАЛЬЧИК