W dniach 21-23 czerwca 2024r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wziął udział w Polonia Meetings w Londynie – spotkaniach uczelni wyższych z młodzieżą polonijną. Udział wzięło kilkanaście uczelni z całej Polski, które prowadzą kształcenie w języku polskim oraz w języku angielskim. Wydarzenie współorganizowane było przez NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z Ambasadą RP w Londynie oraz Polską Macierzą Szkolną.


Naszą Uczelnię reprezentowały prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszula Kosior – Korzecka, prof. Uczelni, prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz, dr inż. Magdalena Sozoniuk z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Agrobioinżynierii oraz mgr Katarzyna Krzaczkowska z Działu Rekrutacji i Promocji.

21 czerwca dr hab. Urszula Kosior – Korzecka, prof. Uczelni oraz prof. dr hab. Aneta Nowakiewicz wzięły udział w spotkaniu w siedzibie British Council, które zgromadziło nie tylko przedstawicieli polskich szkół wyższych, ale także przedstawicieli strony brytyjskiej.

22 czerwca odbyło się spotkanie z młodzieżą polonijną w Akademii Polskiej Literki, zaś 23 czerwca nasza delegacja wzięła udział w pikniku w Ravenscourt Park, organizowanym przez Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie. Spotkania te były świetną okazją do wymiany doświadczeń, ale także do podzielenia się swoją ofertą edukacyjną na arenie międzynarodowej, czy też do spotkania z absolwentami naszego Uniwersytetu poza granicami kraju.