Budujemy w zgodzie z naturą… – pod takim hasłem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Waryński S.A. Grupa Holdingowa rozpoczęli wspólne przedsięwzięcia na rzecz owadów zapylających.

9 kwietnia 2021 r. JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk i Prezesi Zarządu Jarosław Kozak i Bogdan Borkowski podpisali porozumienie, którego główną misją jest wspólna inicjatywa i realna pomoc pszczołom poprzez tworzenie siedlisk dla dzikich zapylaczach, w szczególności dla murarki ogrodowej. Opiekunem projektu i osobą odpowiedzialną za jego realizację jest dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni z Zakładu Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej Wydziału Biologii Środowiskowej. Efektem działań jest pierwsza w Polsce hodowla murarki ogrodowej na dachu biurowca EQ2 Grupa Waryński w Warszawie.

W wyniku urbanizacji zanika bioróżnorodność związana z zapylaczami i roślinami z nimi związanymi. Uzupełnienie niszy zapylaczami wprowadzonymi sztucznie – przez człowieka zwiększa potencjał zapylania, a co za tym idzie zwiększa bioróżnorodność. Człowiek poprzez rozwój społeczno-ekonomiczny niszczy naturalne siedliska zapylaczy. Stworzony ogród wraz z hotelami dla murarki ogrodowej na dachu firmy Waryński umożliwił powstanie hodowli tego zapylacza w sztucznych warunkach, która z czasem umożliwi uzupełnienie potencjału owadów w innych niszach. Ponadto, wymiernym efektem porozumienia będzie możliwość prowadzenia badań naukowych właśnie w takich warunkach i uzyskanie odpowiedzi na wiele nurtujących zagadnień z biologii tego cennego owada.

Podziękowania od firmy Waryński S.A. (PDF)
Zobacz