26.06.2021 r. na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Końskowoli w Pożogu II odbył się Zielony Agropiknik Młodych Rolników. Głównym celem spotkania było przedstawienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Gościem wydarzenia był JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, który wygłosił prezentację pt: „Europejski Zielony Ład-szanse i zagrożenia”, a także brał udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym wdrażania strategii Europejskiego Zielonego Ładu na przykładzie instytucji.

Na stoisku promocyjnym Uniwersytet reprezentowali przedstawiciele Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich, a także Prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni (dzięki pomocy której stoisko zdobiły cięte kwiaty i zioła doniczkowe) oraz dr Karolina Pitura.

Mgr Monika Zając z Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia oraz dr Renata Reszka z Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji odpowiadały na wszystkie zapytania dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia, a także studia podyplomowe.

W trakcie Zielonego Agropikniku odbyła się również wystawa maszyn, urządzeń i produktów rolniczych.

fot. Monika Zając/BRiPK