24 maja 2021 r. w Audytorium Maximum, na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, miało miejsce spotkanie wszystkich Rektorów lubelskich uniwersytetów. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentował Rektor Uczelni – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Prorektor ds. Rozwoju Uczelni – dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni.

W trakcie spotkania swoje wystąpienie miał  Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek oraz Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologi WIM – prof. dr hab. Marek Niezgódka. 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. Wojciech Załuska, wyraził swoje zatroskanie sytuacją,  w której znalazły się uniwersytety w obliczu pandemii i ideą konsolidacji potencjału, który posiada każdy z uniwersytetów. 

Przemysław Czarnek podkreślił, że Lublin ma olbrzymi potencjał ale na niektórych płaszczyznach trzeba go rozbudzić do działania. 

Celem spotkania było zainicjowanie powstania Uniwersyteckiej Ligii Cyfryzacyjnej, która będzie miała za zadanie wspierać wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cyfryzacyjnych lubelskich uczelni o charakterze spójnym i komplementarym.