W dniach 15-21.05.2022 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji miała miejsce wizyta trojga naukowców w ramach programu Erasmus+.

Prof. Vira Sabadash i assoc. prof. Oksana Liuta z Politechniki Lwowskiej oraz dr Duimitru Braga z Uniwersytetu Technicznego Mołdawii dzielili się wiedzą ze studentami kierunków Ekoenergetyka oraz Inżynieria Środowiska. Wykłady prof. Sabadash i dr Bragi dotyczyły energetycznego wykorzystania biomasy, w tym odpadów, znaczenia i stanu rozwoju poszczególnych OZE w krajach, które reprezentują i perspektyw rozwoju tej branży. Z kolei assoc. Prof. Liuta zajmuje się tematyką inżynierii środowiska, o czym opowiadała na swoich zajęciach.

Opiekę nad gośćmi sprawowały dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko i dr inż. Magdalena Gizińska-Górna, przy organizacyjnym wsparciu mgr inż. Patrycji Pochwatki. Naukowcy zaprezentowali swoje jednostki podczas seminarium naukowego, które odbyło się 20.05.2022 r. Mieli również okazję obejrzeć infrastrukturę laboratoryjną naszego Wydziału, związaną z dziedziną nauki, którą reprezentują.

Wizyta naukowców była interesującym doświadczeniem zarówno dla studentów, jak też pracowników Wydziału. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty będą pomocne przy podejmowaniu wspólnych badań, ułatwią wymianę naukowców i studentów pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a uczelniami, które reprezentują nasi goście.

Galeria zdjęć
Zobacz